Flyttar för företagsägare

För företagsägare som flyttar och anlitar en flyttfirma i affärssyfte kan kostnaderna för flyttföretag, inklusive transport, förpackning och lastning, normalt dras av som affärskostnader. Detta kan omfatta flytten av företagets inventarier, utrustning och material.

För anställda som flyttar på grund av arbetsrelaterade orsaker finns det möjligheter att dra av flyttkostnader som skatteavdrag. Men det finns vissa specifika krav och begränsningar som måste uppfyllas för att kvalificera sig för dessa avdrag. Avståndet mellan din gamla bostad och din nya arbetsplats måste vara längre än avståndet mellan din gamla arbetsplats och din gamla bostad. Dessutom måste du arbeta på din nya arbetsplats i minst 12 månader efter flytten.

Det finns också tidskrav. Du måste arbeta heltid i minst 39 veckor under de 12 månaderna efter flytten om du är anställd. Om du är företagare måste du uppfylla ett tidskrav på 78 veckor.

Det är också värt att notera att om dina flyttkostnader betalas eller återbetalas av din arbetsgivare, kan de normalt inte dras av som skatteavdrag.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att möjligheterna att dra av flyttfirma kostnader varierar beroende på din specifika situation och de gällande skattereglerna. Det är alltid klokt att rådfråga en skatteexpert eller revisor för att säkerställa att du följer alla tillämpliga regler och lagar och att du tar full nytta av eventuella skatteavdrag som kan vara tillgängliga för dig. read more